playerrating

Foto

สูตรที่ Hollinger ใช้นั้นซับซ้อน แต่ฉันเชื่อว่านี่เป็นมุมมองที่แม่นยำสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้เล่นขณะอยู่บนพื้น ด้วยเหตุนี้ ภายในวันที่ฉันเป็นผู้ช่วยโค้ชในระดับวิทยาลัย ฉันต้องค้นหาว่าฉันสามารถจัดทำวิธีการประเมินประสิทธิภาพของผู้เล่นได้เร็วกว่าการใช้สูตรที่ Hollinger ใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Web: https://sc.sie.gov.hk/TuniS/footballarena88.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%9


The user playerrating still has some cuts

The user playerrating has not yet marked his favorite cuts


The user playerrating has not marked his favorite radios yet


The user playerrating has not yet marked his favorite shows

The user playerrating doesn't have any playlist