Audio cuts

  1. Catalunya Informació

    04/18/2020

    15:17

    radiochip de la comparecencia de Sánchez en Catalunya Informació, que no en Cat. Ràdop